• Warunki korzystania ze strony

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
Dogeria.com.pl
Computer Usługodawca

Sklep internetowy Dogeria.com.pl, dostępny pod adresem https://dogeria.com.pl jest prowadzony przez:

KRZYSZTOF RYSZARD KULIKOWSKI, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Digital Marketing Projects Krzysztof Kulikowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 9570936915, nr REGON 387788614, Witosa 13/11 80-809 Gdańsk

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: sklep@dogeria.com.pl
  • formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://dogeria.com.pl/ticket/add/

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 795 257 924

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dogeria.com.pl/news/n/134/Dogeriowa-polityka-prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://dogeria.com.pl/news/n/67/Dogeriowy-regulamin
  • Regulamin newslettera - https://dogeria.com.pl/news/n/223/Dogeriowy-Newsletter
  • Warunki reklamacji - https://dogeria.com.pl/news/n/55/Dogeriowe-zwroty-i-reklamacje

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.